معنی و ترجمه کلمه صحافى کردن و دوختن به انگلیسی صحافى کردن و دوختن یعنی چه

صحافى کردن و دوختن

bind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها