معنی و ترجمه کلمه صحنه سازى به انگلیسی صحنه سازى یعنی چه

صحنه سازى

histrionics
miseenscene
scenery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها