معنی و ترجمه کلمه صحیح النسب به انگلیسی صحیح النسب یعنی چه

صحیح النسب

eugenic
homozygote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها