معنی و ترجمه کلمه صخره پیش آمده فلات به شکل جبهه عمودى به انگلیسی صخره پیش آمده فلات به شکل جبهه عمودى یعنی چه

صخره پیش آمده فلات به شکل جبهه عمودى

rimrock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها