معنی و ترجمه کلمه صداى انفجار پى در پى به انگلیسی صداى انفجار پى در پى یعنی چه

صداى انفجار پى در پى

crackle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها