معنی و ترجمه کلمه صداى بال مرض یاچرخ به انگلیسی صداى بال مرض یاچرخ یعنی چه

صداى بال مرض یاچرخ

whirr

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها