معنی و ترجمه کلمه صداى حنجره اى به انگلیسی صداى حنجره اى یعنی چه

صداى حنجره اى

laryngeal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها