معنی و ترجمه کلمه صداى خس خس سینه به انگلیسی صداى خس خس سینه یعنی چه

صداى خس خس سینه

rhonchus
stertor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها