معنی و ترجمه کلمه صداى خفه و آهسته ایجاد کردن به انگلیسی صداى خفه و آهسته ایجاد کردن یعنی چه

صداى خفه و آهسته ایجاد کردن

thud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها