معنی و ترجمه کلمه صداى ملخ کردن به انگلیسی صداى ملخ کردن یعنی چه

صداى ملخ کردن

chirr

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها