معنی و ترجمه کلمه صداى مکیدن درآوردن به انگلیسی صداى مکیدن درآوردن یعنی چه

صداى مکیدن درآوردن

slurp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها