معنی و ترجمه کلمه صداى پا به انگلیسی صداى پا یعنی چه

صداى پا

pad
plod
step
tramp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها