معنی و ترجمه کلمه صداى چیز پهنى که بر روى آب بیفتد به انگلیسی صداى چیز پهنى که بر روى آب بیفتد یعنی چه

صداى چیز پهنى که بر روى آب بیفتد

plop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها