معنی و ترجمه کلمه صداى گوشخراش دادن به انگلیسی صداى گوشخراش دادن یعنی چه

صداى گوشخراش دادن

peal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها