معنی و ترجمه کلمه صدایى شبیه شیهه به انگلیسی صدایى شبیه شیهه یعنی چه

صدایى شبیه شیهه

whinny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها