معنی و ترجمه کلمه صدقه دادن به انگلیسی صدقه دادن یعنی چه

صدقه دادن

almsgiving

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها