معنی و ترجمه کلمه صدمه و تکان مغز که منجر به بیهوشى مى شود به انگلیسی صدمه و تکان مغز که منجر به بیهوشى مى شود یعنی چه

صدمه و تکان مغز که منجر به بیهوشى مى شود

concussion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها