معنی و ترجمه کلمه صدور حکم منع به انگلیسی صدور حکم منع یعنی چه

صدور حکم منع

prohibition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها