معنی و ترجمه کلمه صدوقى به انگلیسی صدوقى یعنی چه

صدوقى

sadducean
sadducee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها