معنی و ترجمه کلمه صرعى به انگلیسی صرعى یعنی چه

صرعى

epileptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها