معنی و ترجمه کلمه صغرى و کبرى قیاس منطقى به انگلیسی صغرى و کبرى قیاس منطقى یعنی چه

صغرى و کبرى قیاس منطقى

premise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها