معنی و ترجمه کلمه صفات مشخصه به انگلیسی صفات مشخصه یعنی چه

صفات مشخصه

lineament

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها