معنی و ترجمه کلمه صفات ممتازه چیزى را از بین بردن به انگلیسی صفات ممتازه چیزى را از بین بردن یعنی چه

صفات ممتازه چیزى را از بین بردن

disfeature

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها