معنی و ترجمه کلمه صفات و شخصیت انسان به انگلیسی صفات و شخصیت انسان یعنی چه

صفات و شخصیت انسان

ethos

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها