معنی و ترجمه کلمه صفحه قاب یا نگهدار چیزى به انگلیسی صفحه قاب یا نگهدار چیزى یعنی چه

صفحه قاب یا نگهدار چیزى

bedplate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها