معنی و ترجمه کلمه صفحه مدور به انگلیسی صفحه مدور یعنی چه

صفحه مدور

discus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها