معنی و ترجمه کلمه صفیرى به انگلیسی صفیرى یعنی چه

صفیرى

sibilant


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها