معنی و ترجمه کلمه صفیرى به انگلیسی صفیرى یعنی چه

صفیرى

sibilant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها