معنی و ترجمه کلمه صف بیماران به انگلیسی صف بیماران یعنی چه

صف بیماران

sick call

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها