معنی و ترجمه کلمه صلاحیتدار به انگلیسی صلاحیتدار یعنی چه

صلاحیتدار

capable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها