معنی و ترجمه کلمه صنعتگر به انگلیسی صنعتگر یعنی چه

صنعتگر

artisan
artist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها