معنی و ترجمه کلمه صنف به انگلیسی صنف یعنی چه

صنف

caste
corporatism
corporativism
fraternity
guild
order

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها