معنی و ترجمه کلمه ضابطه به انگلیسی ضابطه یعنی چه

ضابطه

criterion
topic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها