معنی و ترجمه کلمه ضابط صلحیه به انگلیسی ضابط صلحیه یعنی چه

ضابط صلحیه

peace officer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها