معنی و ترجمه کلمه ضامنى کردن به انگلیسی ضامنى کردن یعنی چه

ضامنى کردن

latching

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها