معنی و ترجمه کلمه ضامن چرخ دنده به انگلیسی ضامن چرخ دنده یعنی چه

ضامن چرخ دنده

ratchet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها