معنی و ترجمه کلمه ضایعه به انگلیسی ضایعه یعنی چه

ضایعه

toll


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها