معنی و ترجمه کلمه ضبط شدن به انگلیسی ضبط شدن یعنی چه

ضبط شدن

record

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها