معنی و ترجمه کلمه ضدسم به انگلیسی ضدسم یعنی چه

ضدسم

antitoxic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها