معنی و ترجمه کلمه ضد انقباض و تشنج به انگلیسی ضد انقباض و تشنج یعنی چه

ضد انقباض و تشنج

antispasmodic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها