معنی و ترجمه کلمه ضد جاسوسى به انگلیسی ضد جاسوسى یعنی چه

ضد جاسوسى

counterespionage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها