معنی و ترجمه کلمه ضد سم به انگلیسی ضد سم یعنی چه

ضد سم

antidote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها