معنی و ترجمه کلمه ضربات متوالى و تند زدن به انگلیسی ضربات متوالى و تند زدن یعنی چه

ضربات متوالى و تند زدن

rat a tat
rat a tat tat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها