معنی و ترجمه کلمه ضربت با چیز نوک تیز به انگلیسی ضربت با چیز نوک تیز یعنی چه

ضربت با چیز نوک تیز

poke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها