معنی و ترجمه کلمه ضربت زدن به انگلیسی ضربت زدن یعنی چه

ضربت زدن

bob
bump
contuse
hammer
inflict
jow
sock
strike


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها