معنی و ترجمه کلمه ضربت سنگین زدن به به انگلیسی ضربت سنگین زدن به یعنی چه

ضربت سنگین زدن به

slug

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها