معنی و ترجمه کلمه ضربت موثر به انگلیسی ضربت موثر یعنی چه

ضربت موثر

sledgehammer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها