معنی و ترجمه کلمه ضربه درجهت پایین به انگلیسی ضربه درجهت پایین یعنی چه

ضربه درجهت پایین

downstroke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها