معنی و ترجمه کلمه ضرب نخورده به انگلیسی ضرب نخورده یعنی چه

ضرب نخورده

unbeaten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها