معنی و ترجمه کلمه ضرب کردن به انگلیسی ضرب کردن یعنی چه

ضرب کردن

muliply
multiply

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها