معنی و ترجمه کلمه ضعف قواى جنسى به انگلیسی ضعف قواى جنسى یعنی چه

ضعف قواى جنسى

impuissance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها